Změna PIN kódu pro váš terminál v aplikaci TimeMoto Cloud

Zaměstnanec může v přístroji TimeMoto měnit čas svým identifikačním číslem a kódem PIN. Při vytvoření nového uživatele je výchozí kód PIN vždy 0 (nula). Kód PIN můžete změnit tak, že přejdete do profilu uživatele v rámci aplikace TimeMoto Cloud.

Přejděte na [Nastavení] a vyberte možnost [Uživatelé]. Vyberte uživatele, pro které je třeba upravit PIN kód.

User Section in TimeMoto Cloud

Na levé straně klikněte na tlačítko "TA Device" a klikněte na tlačítko "Change PIN".

Enter New Device Password

ZadejtePIN, který bude dlouhý alespoň 4 číslice nebo maximálně 8 číslic.

Klepnutím na tlačítko [Uložit] uložte nový kód PIN. Změna automaticky aktualizuje zařízení TimeMoto.

Poznámka: PIN kód se používá pouze k ověření uživatele v zařízení. Změna kódu PIN není stejná jako změna hesla účtu TimeMoto Cloud.

v1801
How did we do with this article?