Poskytněte svým zaměstnancům přístup ke službě TimeMoto Cloud

Svým zaměstnancům můžete poskytnout přístup na webovou stránku služby TimeMoto Cloud, aby si mohli prohlédnout své vlastní data. Poskytnutí přístupu je pouze pro čtení a umožňuje zobrazit pouze jejich vlastní údaje, aniž by je mohly změnit. Nebudou mít přístup k jiným uživatelským údajům.

Přejděte na [Nastavení]> [Uživatelé], uživatelská sekce a vyberte zaměstnance, kterým chcete udělit přístup na webovou stránku TimeMoto Cloud.
User Section in TimeMoto Cloud

Přejděte do nabídky "Obecné" v levém menu a zadejte platnou e-mailovou adresu  zaměstnance, kterému chcete udělit přístup. Po dokončení  zaměstnanec obdrží aktivační e-mail.
Entering the Email address in the user profile

Po zadání e-mailové adresy přejděte na záložku "Autorizace" vlevo a zaškrtněte políčko "TimeMoto.com".
Checking the TimeMoto.com checkbox and save your changes.

Uložte změny stisknutím tlačítka [Uložit]. Zaměstnanec obdrží aktivační e-mail pro potvrzení svého účtu a bude vyzván k vytvoření hesla.

v1801

How did we do with this article?