Používám službu TimeMoto Cloud v jiném jazyce než v angličtině, ale stále vidím anglická slova

Některé výrazy a fráze ještě nebyly přeloženy. To znamená, že některé anglické výrazy a fráze se stále zobrazují v různých jazycích. Náš tým se snaží co nejrychleji opravit chybějící překlady.

v1801
How did we do with this article?