Importuje uživatele z PC / TimeMoto PC software do aplikace TimeMoto Cloud

Uživatelé mohou být importováni z TA / TA + nebo z TimeMoto PC / PC Plus Software. Chcete-li tak učinit, musíte vytvořit software pro export vašich uživatelů. Poté můžete odeslat tento export k importu do Cloud.

Exportovat uživatele ze softwaru
V softwaru vyberte položku [Upravit]> [Uživatel] a nastavte filtr tak, aby zobrazoval všechny uživatele. Klikněte na [Export] v pravém horním rohu a exportujte uživatele jako soubor aplikace Excel.

KLIKNUTÍ NA EXPORT OTEVŘÍT VÝSTUPNÍ OKNO

KLIKNĚTE ZDE NA EXPORT, KTERÝ MŮŽETE EXPORTOVA UŽÍVATELE


Import do Cloud
Odeslání exportovaného souboru aplikace Excel na adresu support@safescan.com. Uveďte ve svém e-mailu název společnosti, pod kterým používáte Cloud a e-mailovou adresu administrátora. Uživatelé pak importujeme do prostředí Cloud. Po dokončení tohoto procesu vás budeme informovat.

v1801
How did we do with this article?