Řízení přesčasů TimeMoto Cloud

Momentálně Cloud TimeMoto nemá sekci "Overtime Management", kde můžete spravovat přesčasy Vašich zaměstnanců.

Přesčasy jsou v současné době vypočítávány z rozvahy mezi pracovním plánem, který jste přiřadili zaměstnanci, a jejich skutečné pracovní době. Přesčasy jsou zobrazeny pouze pro vybrané období na stránkách "Přehled časového rozvrhu" nebo "Přehled". Přesčasy nebudou přeneseny do dalšího období, které jste si vybrali.

Naši SW inženýři usilovně pracují na vytvoření části "Overtime Management", která by měla být brzy k dispozici.

v1801
How did we do with this article?