Typy přehledů (TimeMoto Cloud)

Služba TimeMoto Cloud nabízí různé druhy přehledů, které prezentují vaše data. V tomto článku stručně vysvětlíme, jak tyto zprávy používat.

SOUHRN

The Summary

Na stránce Souhrn můžete vidět přehled času, který pracuje každý z vašich uživatelů. Všechny údaje jsou shrnuty do jednoho řádku na uživatele.
Kliknutím na uživatele v tomto přehledu se dostanete k časovému záznamu uživatele. Na časovém listu můžete vidět další podrobnosti a upravovat údaje o měření pro daného uživatele.
Je-li uživateli přiděleno pracovní schéma se zaokrouhlením, jsou časové údaje uvedené v souhrnné zprávě také zaokrouhleny. Tato data můžete exportovat jako soubor CSV nebo Excel. Data lze také odeslat e-mailem nebo vytisknout. 

ROZVRH HODIN

The Timesheet report

Ve zprávě o časovém rozvrhu můžete zobrazit údaje o hodinách pro uživatele na denní bázi. Mlžete přidát nebo úpravit data měření  kliknutím na určitý den v přehledu.
Pokud má uživatel k pracovnímu plánu přiděleno zaokrouhlování, údaje o hodině se odpovídajícím způsobem zaokrouhlují.
Data můžete exportovat jako soubor CSV nebo Excel, vytvořit zprávu PDF, odeslat data e-mailem nebo vytisknout. 

ZPRÁVA O PROJEKTU

The Project Report

Zpráva o projektu vám poskytne přehled o projektech, na kterých pracovali uživatelé. Data se budou zobrazovat denně a podle uživatele. Časový rozvrh nebo Stránka událostí, pokud chcete upravovat / přidávat hodiny.
Pokud má uživatel pracovnímu plánu přiděleno zaokrouhlování, nebude se na něj vztahovat.
Data můžete exportovat jako soubor CSV nebo Excel, vytvořit zprávu PDF, odeslat data e-mailem nebo vytisknout. 

UDÁLOSTI

Event Report TimeMoto Cloud.

V přehledu událostí se zobrazí všechna data vygenerovaná z zařízení TimeMoto, aplikace TimeMoto, časovače na webu nebo ručně přidané hodiny.
Pokud má uživatel k pracovnímu plánu přiděleno zaokrouhlování, nebude se na něj vztahovat.
Data můžete exportovat jako soubor CSV nebo Excel, vytvořit zprávu PDF, odeslat data e-mailem nebo vytisknout. 

KLASIFIKACE

The Classification report

V přehledu o klasifikaci se zobrazují údaje vytvořené podle pravidel definovaných v platové třídě. Každý sloupec zobrazuje množství odpracovaných hodin podle určitého pravidla.
Pokud má uživatel pracovnímu plánu přiděleno zaokrouhlování, nebude se na něj vztahovat.
Data můžete exportovat jako soubor CSV nebo Excel, vytvořit zprávu PDF, odeslat data e-mailem nebo vytisknout. Pokud jste v části [Nastavení]> [Obecné] zvolili systém platebních služeb, můžete také exportovat přehled o klasifikaci do souboru systému platebních služeb. 

Zpráva o oznámení

The Notification report

Oznámení se zobrazuje pouze v případě, že uživatel má pracovní plán nebo je přiřazen plánovaný pracovní čas v části [Nastavení]> [Plánování] .
Data můžete exportovat jako soubor CSV nebo Excel, vytvořit zprávu PDF, odeslat data e-mailem nebo vytisknout.

v1801
How did we do with this article?