Plánování nepřítomnosti (TimeMoto Cloud Plus)

Chcete-li naplánovat nepřítomnost svých uživatelů, můžete tak učinit v položce [Nastavení] > [Plánování].

V tomto pohledu můžete dvakrát kliknout na den. Objeví se nové okno, ve kterém můžete vybrat "Absence". Zde můžete definovat parametry své nepřítomnosti.
NEPŘÍTOMNOSTI V TIMEMOTO
  • Typ: vyberte typ nepřítomnosti  
  • Celý(-é) den/dny: pokud chcete, aby tato absence trvala celý den, zaškrtněte toto políčko. Můžete také uvést, kolik hodin by mělo být vypočteno.
  • Začátek/konec: definuje začátek a konec data nepřítomnosti. 
  • Pravidlo opakování: pokud vyberete "Weekly" ", můžete definovat pravidla opakování pro tuto nepřítomnost. Tímto způsobem můžete definovat, že nepřítomnost by měla probíhat pouze v určitých dnech v týdnu nebo pouze po určitou dobu v týdnech.  
Programování potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.

v1801
How did we do with this article?