Synchronizace projektových kódů z aplikace TimeMoto Cloud do systému časových hodin

Pokud používáte zařízení TM, projekty vytvořené v prostředí Cloud se automaticky synchronizují s vašimi zařízeními TM. Odtud mohou uživatelé používat hodiny.
 
Používáte-li zařízení řady TA-8000, musí být v zařízení a v cloudu ručně vytvořeny projekty. Doporučujeme následující postup:

  • Vytvořte projekt na zařízení řady TA-8000. Chcete-li tak učinit, otevřete nabídku v zařízení a vyberte [Pracovní kódy]> [Nový pracovní kód].
  • Vytvořte projekt a zkontrolujte jeho ID.
  • Přejděte na Cloud TimeMoto a vyberte [Nastavení]> [Projekty]. Vytvořte nový projekt se stejným ID a názvem projektu v zařízení.
  • V části Oblast vyberte uživatele, kteří mohou používat tento kód projektu.
  • Klepnutím na tlačítko [Uložit] uložte nový projekt. 

How did we do with this article?