Umístění uživatelů versus umístění zařízení

Umístění se používá k přiřazení uživatelů určitým místům. Umístění jsou také přiřazena zařízením, které rozhodují, kteří uživatele jsou synchronizovány s kterým zařízením.

Například: uživatel  je přiřazen k umístění "Amsterdam". To znamená, že jejich uživatelská data budou synchronizována pouze se zařízeními, která jsou také přiřazena k umístění "Amsterdam".

Pokud je některý uživatel (nebo správce) přiřazen určitému místu, mohou na zařízeních, které sdílejí toto místo, pouze zapnout nebo vypnout. Jejich uživatelská data nejsou na jiných zařízeních viditelná.

Chcete-li, aby byl uživatel schopen v libovolném zařízení vkládat hodiny, nepřidělujte mu umístění. Pokud se jejich umístění zobrazí v černé barvě, uživatel bude synchronizován se všemi zařízeními.
How did we do with this article?