Jak jsou zpracovávány otisky prstů a skenování obličeje? (GDPR)

Aplikace TimeMoto Cloud není ve výchozím nastavení určena k ukládání citlivých (biometrických) dat, jako jsou otisky prstů a / nebo skenování obličeje, jak je definováno pro každého zákazníka umístěného v regionu EU / ESVO. Kromě toho všechny terminály TimeMoto clock-in nabízejí alternativu k biometrické identifikaci (např. Prostřednictvím RFID nebo pin), zajišťující legálně požadované svobodné vyjádření vůle uživatelů. Pokud uživatelé souhlasí s biometrickou identifikací (tj. Pomocí otisků prstů nebo skenování obličeje), všechna tato data se poté zašifrují a uloží lokálně na terminálu TimeMoto. Žádné biometrické údaje ani jejich šifrované výsledky nejsou uchovávány nikde jinde než na specifickém časovém terminálu TimeMoto. Šifrované soubory navíc nejsou zpětně sledovatelné k jednotlivému otisku prstu nebo skenování obličeje.

v1801
How did we do with this article?