Jak jsou data s programem TimeMoto chráněna ve výchozím nastavení? (GDPR)

Safescan přijal pro kompletní sadu TimeMoto vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou nebo jakoukoli formou nezákonného zpracování. Cílem těchto opatření je také zabránit zbytečnému shromažďování a dalšímu zpracování osobních údajů. Na vyžádání lze získat přehled o těchto opatřeních.

v1801
How did we do with this article?