Jaké údaje mohu uložit v případě pracovní neschopnosti? (GDPR)

Nemocenské dovolené (frekvence, doba trvání) se nepovažují za citlivé údaje v rámci systému GDPR a mohou být uloženy v řešeních, jako je například sada TimeMoto. TimeMoto však není systém ochrany zdraví při práci a uživatelé tak mají zakázáno ukládat jakákoli citlivá data (např. Důvody pracovní neschopnosti, lékařské informace atd.) Týkající se pracovní neschopnosti. TimeMoto je určen pro záznam docházky, registrace času a časový plán.

v1801
How did we do with this article?