Jaká je geografická použitelnost GDPR?

GDPR se kromě členských států EU vztahuje i na členské státy ESVO (Evropské sdružení volného obchodu): Island, Švýcarsko, Norsko a Lichtenštejnsko.

v1801
How did we do with this article?