Změna nastavení času / letního času (TimeMoto Systémy docházkových hodin)

Je-li vaše zařízení TimeMoto připojeno ke službě TimeMoto Cloud, budou datum a čas vašeho zařízení určeny podle nastavení časových pásem pro toto zařízení. Tato nastavení můžete zkontrolovat ve službě TimeMoto Cloud pod položkou [Nastavení] > [Obecné] > [Zařízení]. Vyberte zařízení a v části „Časové pásmo“ zkontrolujte, jaké časové pásmo bylo nastaveno.
Časové pásmo vašeho zařízení

Pokud vaše zařízení není připojeno ke službě TimeMoto Cloud, můžete ručně spravovat datum a čas v nabídce zařízení. Otevřete [Nabídka] a vyberte položku [Systémová nastavení] > [Datum a čas]. Zde můžete zvolit položku [Nastavit čas] k manuálnímu nastavení času.

Chcete-li, aby se zařízení automaticky upravovalo na letní čas, musíte zaškrtnout položku [Letní čas]. Jakmile ji zaškrtnete, můžete nastavit režim letního času:
 • Podle data a času: čas se změní v určený den a čas
 • Podle týdne a dne: čas se změní v určitý den v určitém týdnu v určitém měsíci.
Na základě svého výběru použijte následující nastavení:

Podle data a času
 • Datum zahájení: 26-03
 • Čas zahájení: 02:00
 • Datum ukončení: 29-10
 • Čas ukončení: 03:00
Podle týdne a dne
 • Měsíc zahájení: 3
 • Týden zahájení: 4
 • Den zahájení: Neděle
 • Čas zahájení: 02:00
 • Měsíc ukončení: 10
 • Týden ukončení: 5
 • Den ukončení: Neděle
 • Čas ukončení: 03:00
v1801
How did we do with this article?