Zobrazené ikony na obrazovce

Po dokončení prvního použití zařízení TimeMoto se mohou v pravém horním rohu obrazovky zařízení zobrazit různé ikony. V tomto článku vysvětlujeme význam těchto symbolů.

Ikony

Ikona #
Význam
1
Tato ikona označuje připojení síťového kabelu k zařízení.
2
Tato ikona označuje, že je do zařízení připojena jednotka USB.
3
Tato ikona označuje, že je zařízení připojeno k účtu TimeMoto Cloud. Když se ukáže ikona modrozelená, data se přenášejí mezi Cloud TimeMoto a zařízením.
4
Tato ikona označuje, že zařízení je připojeno pomocí wi-fi do vaší sítě. Počet vln udává kvalitu spojení: čím více vln, tím lepší je spojení.
How did we do with this article?