Správa přesčasů

V průběhu roku mohou vaši zaměstnanci hromadit nadčasové hodiny. Funkce" změnit "softwaru umožňuje spravovat tyto hodiny.
V softwaru vyberte položku [Upravit]> [Uživatelé].

uživatelské nastavení

Zde vyberte uživatele a klikněte na tlačítko "Upravit" ve spodní části okna.
tlačítko "Upravit"

Otevře se nové okno. V tomto okně můžete přidat nebo odečíst přesčas.
Okno pro doplnění přesčasů


Můžete vybrat typ změny:

Placené hodiny: hodiny jsou odvozeny z přesčasového zůstatku, v přehledu se zobrazují jako" placené hodiny ".
Otevírací doba: hodiny jsou odvozeny z přesčasového zůstatku a přidány do zůstatku dovolené.
Ostatní hodiny: hodiny jsou odečteny od přesčasového zůstatku. Můžete zadat poznámku, která vám poskytne další podrobnosti o přehledu.

Po dokončení klikněte na [OK].

Tip: chcete-li přidat hodiny místo odečtení, umístěte znaménko mínus (-) před množstvím hodin.
Okno pro potvrzení

Zobrazí se okno s výzvou k potvrzení vašeho výběru.
V dolní části zprávy uživatele naleznete vždy shrnutí všech změn provedených k datu daného měsíce. 
How did we do with this article?