Změna jazyka (TimeMoto PC Software)

Jazyk softwaru můžete změnit pod položkou [Soubory] > [Předvolby]. Vyberte jazyk podle svého výběru v části „Jazyky“. Klikněte na „Uložit“.
Zde můžete změnit jazyk svého softwaru.

Software se nyní zavře. Po opětovném spuštění softwaru bude software v jazyce vašeho výběru.

v1801
How did we do with this article?