Problémy s připojením zařízení docházkových hodin (TimeMoto PC Software)

Máte-li problémy s připojením zařízení k softwaru, zkontrolujte následující kroky:
 
Je zařízení stále připojeno k vaší síti?

V závislosti na situaci ve vaší síti s ní mohlo vaše zařízení ztratit spojení. Pokud je vaše zařízení připojeno kabelem LAN, zkontrolujte, zda je kabel stále správně zapojen. Je-li zařízení připojeno pomocí Wi-Fi, zkontrolujte, zda je zařízení stále připojeno k vaší bezdrátové síti. Tuto možnost můžete zkontrolovat v zařízení v nabídce pod položkou [Systémová nastavení] > [Komunikace] > [Wi-Fi].

Byla změněna nastavení připojení?
Zvláště pokud je ve vašem zařízení povoleno DHCP, vaše zařízení mohlo obdržet novou adresu IP. Přejděte do nabídky vašeho zařízení a vyberte položku [Systémová nastavení] > [Komunikace] > [Wi-Fi] nebo [Ethernet]. Zkontrolujte, zda je adresa IP stejná jako ve vašem softwaru. Pokud tomu tak není, upravte příslušně adresu IP ve svém softwaru.

Kontrola komunikačního klíče
V zařízení je možné nastavit komunikační klíč. Tento komunikační klíč musí být nastaven také v softwaru. Komunikační klíč zařízení naleznete v zařízení. Otevřete položku [Nabídka] a vyberte položku [Systémová nastavení] > [Komunikace] > [Připojení k počítači]. Zde můžete vidět komunikační klíč zařízení. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena na hodnotu 0. Pokud je nastavena na cokoli jiného, budete muset do softwaru PC Software přidat komunikační klíč.

V softwaru vyberte položku [Upravit] > [Zařízení]. Zde zkontrolujte zařízení a zjistěte, jaký komunikační klíč byl nastaven. Pokud se nejedná o správný komunikační klíč, dvakrát klikněte na zařízení a změňte komunikační klíč. Kliknutím na tlačítko [OK] uložte změny.

Zde můžete změnit svůj komunikační klíč

Zkontrolujte vlastní nastavení sítě
V závislosti na vlastní síti je možné, že věci jako firewall nebo antivirový program mohou blokovat komunikaci zařízení s počítačem. Požádejte svého správce IT, aby zkontroloval nastavení vaší sítě, a ujistěte se, že nic neblokuje připojení ze zařízení. V mnoha případech již otevření portu 4370 pomůže s tímto problémem. Požádejte svého správce IT o otevření tohoto portu.

v1801
How did we do with this article?