Jak mohu nahradit ztracenou značku RFID novou, aniž bychom ztratili nějaké propojené datové údaje tohoto uživatele? (TimeMoto PC Software)

  • Otevřete [Menu] zařízení TimeMoto.
  • Vyberte [Správa uživatelů].
  • Vyberte uživatele, u kterého chcete zaregistrovat novou RFID kartu nebo značku.
  • Vyberte [Upravit].
  • Vyberte [Číslo odznaku]
  • Přesuňte novou čtečku RFID před čtečku, když ji systém vyzve.
  • Vyjděte z nabídky. Informace RFID byly v zařízení změněny.
  • Synchronizujte ze zařízení se softwarem a ujistěte se, že informace jsou uloženy také v softwarové databázi.
How did we do with this article?