Nevidím zobrazení mřížky (TimeMoto PC Plus)

Pokud se již nezobrazuje zobrazení mřížky v části Plánování, možná jste změnili některá nastavení. Chcete-li zobrazení mřížky znovu zobrazit, můžete nastavit následující nastavení:

1. Přejděte na [Upravit]> [Plánování]. Vpravo klikněte na" Zobrazení mřížky ".
2. Vlevo pod "Režim plánování" vyberte jednu z možností (například "Uživatel")
3. Vlevo pod "Typ plánování" vyberte jednu z možností (například "Týdny")

Nyní byste měli vidět mřížkový pohled znovu.
How did we do with this article?