Ve zprávě jsou data měření zobrazena v nesprávném datu

Pokud se data měření zobrazují na nesprávném datu v části [Zpráva]> [Zpráva], pravděpodobně jste změnili nastavení "Konec dne". Vidíte to nad zprávou v části [Zpráva]> [Zpráva].

Doporučujeme nastavit tuto hodnotu na 00:00, aby se všechna data zobrazovala ve správný den.
How did we do with this article?