Instalace / aktualizace softwaru TimeMoto PC Plus



Existují různé způsoby stahování / aktualizace softwaru TimeMoto PC / PC Plus. V tomto článku popisujeme, jak.

Návštěva webové stránky

Na adrese https://www.safescan.com/pc-software-update vždy najdete nejnovější verzi softwaru TimeMoto PC Plus.
Webová stránka ke stažení softwaru
Jednoduše klikněte na "Stáhnout" a stáhněte si nejnovější verzi softwaru TimeMoto PC Plus.

Odkaz v registračním e-mailu

registrační e-mail

Pokud jste během počátečního nastavení zařízení TimeMoto vybrali Software TimeMoto PC Plus, obdržíte e-mail s licenčním klíčem pro software pro PC. Ve stejném e-mailu najdete odkaz, který vás povede ke stažení softwaru TimeMoto PC Plus.

Webová stránka ke stažení softwaru
Stačí kliknout na Stáhnout a stáhnout nejnovější verzi softwaru TimeMoto PC Plus.

Aktualizace softwaru TimeMoto PC Plus

upozornění na dostupnou aktualizaci


Pokud je k dispozici aktualizace pro váš software TimeMoto PC Plus, uvidíte v pravém horním rohu softwaru vykřičník. Kliknutím na vykřičník přejdete na stránku pro stahování.

Stránka pro stažení nejnovější verze softwaru TimeMoto PC / PC Plus
Jednoduše klikněte na "Stáhnout" a stáhněte si nejnovější verzi softwaru TimeMoto PC Plus.

Stažení softwaru TimeMoto PC Plus

Stažení instalačního souboru

Po kliknutí na tlačítko "Stahování" na stránce stahování se váš prohlížeč požádá o stažení souboru "TMSetup.zip". Tento soubor obsahuje instalační soubor, který potřebujete k instalaci / aktualizaci softwaru.
Složka obsahující TMSetup.zip

Otevřete složku, ve které byl soubor uložen. V systému Windows je ve výchozím nastavení složka "Stahování". Poklepáním na soubor otevřete soubor.

Zip soubor obsahující instalační soubor


V souboru ZIP se zobrazí instalační soubor použitý k instalaci / aktualizaci softwaru. Poklepáním na soubor spusťte instalaci.

Instalace / aktualizace

Výběr jazyka

Nastavení se spustí tím, že se vás zeptá, v jakém jazyce chcete provést instalaci. Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko OK.
Licenční smlouva

Chcete-li pokračovat v instalaci, musíte přijmout licenční smlouvu. Pokud odmítnete, nastavení se ukončí a nebude pokračovat.
Výběr instalačního adresáře

Ve výchozím nastavení je software nainstalován v adresáři Program Files (x86). Adresář zde můžete změnit, pokud chcete. Pokud aktualizujete software, je přednastavený instalační adresář a nelze jej změnit.
Vytvoření zástupce

TimeMoto je produkt Safescan. Pokud tuto část nezměníte. program můžete spustit výběrem Start -> Safescan -> TimeMoto nebo TA v systému Windows. Pokud aktualizujete software, bude tento krok přeskočen.
Přehled instalace

Před konečnou instalací softwaru uvidíte souhrn vašich předchozích možností. Pokud provádíte aktualizaci softwaru, vše je pro vás předvoleno a neuvidíte souhrn. Potom můžete pokračovat v instalaci softwaru.

Proces instalace

Instalace probíhá automaticky. Posaďte se a uvolněte se, až bude dokončena!

Instalace je dokončena

instalace / aktualizace jsou nyní dokončeny. Stisknutím tlačítka "Dokončit" ukončete instalaci / aktualizaci a použijte software.

Odstraňování problémů

Chybová zpráva

Pokud jste před spuštěním instalace nezavřeli svůj software TimeMoto PC / PC Plus, objeví se toto okno. Před pokračováním v instalační proceduře zavřete software.








How did we do with this article?