Instatalace PC softwaru do nového počítače

Chcete-li software PC přemístit do nového počítače, postupujte následovně:

1. Vytvořte zálohu souborů.Zvolte [Soubor]> [Předvolby] Klepněte na tlačítko" Zálohovat na disk "a uložte zálohu někde, kde ji můžete snadno přenést na nový počítač (například síť nebo USB disk) .
2. Nainstalujte a aktivujte počítačový software v novém počítači.
3. V PC Software v novém počítači vyberte [Soubor]> [Předvolby]. Zde vyberte možnost Obnovit z disku. Vyberte záložní soubor vytvořený v kroku 1.

Nyní máte všechna data a počítačový software na svém novém počítači.
How did we do with this article?