Periodická zpráva v PC Software TimeMoto

Přehled období  Software TimeMoto PC vám poskytuje pohled na pracovní dobu za dané období pro jeden řádek na uživatele.
Zpráva o období

Shrnuje pracovní dobu za dané časové období. Ukazuje také dobu odpracované na denní bázi.
Chyby při zápisu zobrazené ve sloupci "poznámka"

Pokud váš zaměstnanec zapomněl zapnout / vypnout hodiny nebo udělal chybu při hodu, zobrazí se ve sloupci Poznámka poznámka "Nesprávné hodiny". Hodiny můžete upravit v části [Upravit]> [Hodiny] nebo (pokud používáte software TimeMoto PC Plus) v části [Upravit]> [Mřížka hodin].
Tlačítka pro odeslání, export nebo tisk sestavy

V pravém horním rohu máte možnost exportovat, odesílat e-maily nebo tisknout zobrazená data. Data můžete exportovat buď jako soubor CSV nebo Excel.
How did we do with this article?