Ukládání dalších komentářů souvisejících s uživatelem

Chcete-li dokumentovat další poznámky týkající se uživatelů, můžete použít pole komentářů. Vyberte uživatele v části [Upravit]> [Uživatel] a vyberte kartu "Osobní údaje". Zde můžete použít pole "Komentáře" pro další komentáře.
pole "Komentář"
How did we do with this article?