Přepnutí z programu TA / TA + na aplikaci TimeMoto PC / PC Plus

Přechod z TA / TA + na software TimeMoto PC / PC Plus je snadný proces. Jakmile nainstalujete software TimeMoto PC / PC Plus, vyhledá již existující databázi.

Pokud zjistí databázi v počítači, automaticky vytvoří kopii. Společnost TimeMoto PC / PC Plus poté použije veškerá data, která jste dříve získali v softwaru TA / TA +.

Software TimeTime PC / PC Plus je software, který je součástí programu TA / TA + Software na externí datové bázi DataBank. Programování softwaru se provádí přesně podle Pfad.

v1801
How did we do with this article?