Software neakceptuje moje licenční informace (TimeMoto PC Software)

Pokud se pokusíte zadat své licenční informace, ale nemůžete kliknout na "Přijmout licenci", zkontrolujte prosím následující řešení:

  • Zadali jste správnou e-mailovou adresu? Váš licenční klíč je propojen s konkrétní e-mailovou adresou. Zkontrolujte, zda jste zadali správnou e-mailovou adresu. emailová adresa
  • Zadali jste správný licenční klíč? Licenční klíč pro software TA / TA + nepřijme software TimeMoto PC / PC Plus a naopak. Ujistěte se, že zadáte licenční klíč, který bude přijat softwarem, který jste nainstalovali.
  • Zadali jste licenční klíč správně? Ujistěte se, že jste namísto 0 (nula) nebo 1 namísto I (kapitál i) neomylně zadali hodnotu O.
How did we do with this article?