Který oddělovač používá software při exportu dat do formátu CSV

TM: Semikolomn.
TM +: Záložka, čárka, Semikolomn, Seperator definovaný uživatelem.
How did we do with this article?