Afwezigheid inplannen met flexibele rooster (TimeMoto PC-software)

Wij hebben een nieuwe verzuimduurfunctie toegevoegd voor de componenten van het flexibele rooster in TimeMoto PC Plus-software. Met deze functie kunt u de afwezigheidsuren per dag definiëren wanneer een gebruiker een werkschema van uren per week of per maand krijgt toegewezen.
 
De afwezigheidsduur wordt gebruikt wanneer de gebruiker ziek, op vakantie of tijdens feestdagen is ingepland. De verzuimduur kan alleen worden gedefinieerd voor werkroosters met "Uren per week" of "Uren per maand".
 
Voor werkroosters die "Tijd In / Uit" of "Uren per Dag" gebruiken, is het niet nodig om de verzuimduur te definiëren. De software weet al hoeveel uren verzuim er berekend moet worden.

U kunt de verzuimduur per dag definiëren in het rooster onder [Bewerken] > [Rooster]. U definieert het direct naast het aantal uren, zoals te zien is op de onderstaande schermafbeelding:
Flexibel werkrooster per week met een vooraf gedefinieerde verzuimduur per dag.


Wanneer u nu een afwezigheid voor de gebruiker wilt inplannen, kunt u dat doen onder [Bewerken] > [Planning]. Selecteer in de Planning de gebruiker waarvoor u de afwezigheid wilt plannen. Klik met de rechtermuisknop op een dag en selecteer "Nieuwe toevoegen".
Een nieuw item toevoegen aan de planning

Een nieuw venster verschijnt. Selecteer hier "Afwezigheid". Onder "Project" selecteert u het type afwezigheid dat u wilt plannen. U kunt vervolgens "Conform rooster" selecteren om de verzuimduur te gebruiken die wordt gebruikt in het werkschema van de gebruiker. Als alternatief kunt u bij het plannen van een afwezigheid selecteren, kunt u ofwel de hele dag selecteren met de vooraf gedefinieerde verzuimduur die u in het werkrooster heeft ingesteld. U kunt ook "Handmatige ureninvoer" selecteren om een andere hoeveelheid tijd te definiëren die als verzuimduur wordt gebruikt. Dit is handig wanneer de gebruiker bijvoorbeeld maar een halve dag vakantie heeft.
Een verzuim plannen en de verzuimduur instellen

De verzuimduur overschrijven die is ingesteld in het werkschema van de gebruiker

In het rapport dat is aangemaakt onder [Rapport] > [Rapport], ziet u de hoeveelheid verzuimduur. Afhankelijk van uw instellingen wordt hier ofwel de verzuimduur getoond die is ingesteld in de rooster of handmatig ingesteld in de Planning.
Rapporteer met de verzuimduur


Rapport met verzuimduur, handmatig ingesteld in de PlanningHow did we do with this article?