Werkschemawijziging in het lopende jaar (TimeMoto PC Plus-software)

Als u in het lopende jaar een vaste werkrooster wijzigt, zal deze wijziging ook met terugwerkende kracht plaatsvinden. Om een werkrooster in het lopende jaar zonder terugwerkende kracht te wijzigen, kunt u een combinatie van een vast werkrooster en de planningsfunctie in de TimeMoto PC Plus-software gebruiken.

In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe u een dergelijke verandering in het lopende jaar kunt impliceren.

Belangrijk: Het wijzigen van een werkschema in het lopende jaar is alleen mogelijk als de medewerker een werkschema heeft met een In en Uit tijd. Deze wijzigingen zijn niet mogelijk met een flexibel werkschema (bijvoorbeeld een werkschema van 40 uur per week).

Voorbereidingen

Voordat we beginnen met het doorvoeren van de wijzigingen, raden we u aan om de volgende voorbereidingen te treffen.

Jaar afsluiten

Wij adviseren u om het voorgaande jaar in de software af te sluiten voordat u het werkrooster wijzigt. (Dit kunt u doen, indien u boven rechts op Bestand - Voorkeuren klikt).

Extra project

Om de nodige wijzigingen aan te brengen, moeten we een extra project in de software creëren:

Eén project genaamd "De-plan".  Gebruik het type "Ongeplande tijd" voor dit project.  Het is waarschijnlijk dat u dit project al heeft.

U hoeft dit project niet voor elke wijziging in het werkschema opnieuw aan te maken.  Als u in het verleden al een dergelijke wijziging heeft gedaan, dan heeft u waarschijnlijk de benodigde projecten. 


Welk soort rooster wordt er gebruikt?

Als u een rooster gebruikt met een vast aantal uren per dag/week/maand, dan kunt u het beste een nieuwe gebruiker aanmaken met het nieuwe rooster en zijn ingangsdatum instellen op de datum vanaf wanneer het nieuwe rooster voor de werknemer moet gelden. (Vergeet niet dat de werknemer zich ook moet identificeren met de nieuwe gebruikers-ID op de datum van de roosterwijziging).

De onderstaande instructies zijn alleen van toepassing op roosters met een vaste begin- en eindtijd.

Back-up van het systeem

Om eventuele fouten ongedaan te kunnen maken, is het aan te raden om vooraf een back-up van uw systeem te maken. U kunt een backup maken in de software onder [File] > [Preferences] > [Back up to disk].

Stappen om het werkschema tijdens het lopende jaar te wijzigen

We zullen de volgende stappen ondernemen om het werkschema in het lopende jaar aan te passen:

  1. Aanmaken en toewijzen van het nieuwe vaste werkrooster voor de gebruiker
  2. Maak het oude werkschema aan in de planning
  3. De-plan het nieuwe werkschema in de planning
  4. Het oude werkschema uit het verleden inplannen

1. Aanmaken van het nieuwe werkschema 


Eerst maken we het nieuwe vaste werkrooster aan onder [Bewerken] > [Rooster].


Nadat u het nieuwe werkschema hebt gemaakt, kunt u het aan de corresponderende gebruiker toewijzen onder [Bewerken] > [Gebruiker].  Selecteer de gebruiker en klik op "Bewerken".  Selecteer vervolgens op het tabblad "Systeemgegevens" onder "Werkschema" het nieuwe werkschema.  Sla de wijzigingen op. 

Het nieuwe werkschema wordt nu met terugwerkende kracht toegepast tot het begin van het huidige kalenderjaar.  Als dit juist is, bent u nu klaar met de wijzigingen van het werkschema in het lopende jaar.  Als u echter wilt dat het oude werkschema met terugwerkende kracht wordt toegepast, volg dan de overige instructies in dit artikel.

2.  Het maken van de oude werkroosters in de planning 


Om het oude werkschema in de planning in te plannen, moeten we het onder [Bewerken] > [Planning] als een flexibele planning maken:


3. Ongeplande periode


Voordat we het oude werkschema in het verleden inplannen, moeten we eerst de juiste periode uitplannen.  Door het verwijderen van de planning zal de software het nieuwe werkschema in die periode negeren en kunnen we nu het oude werkschema inplannen.

Selecteer onder [Edit] > [Planning] de "Grid " aan de rechterkant.  Pas de filters in de linkerbovenhoek aan, zodat u ten minste de periode ziet die u wilt verwijderen.  Klik met de rechtermuisknop op de eerste dag van deze periode en selecteer "Nieuwe toevoegen".

"Nieuwe toevoegen" in de planning


In het venster dat nu verschijnt, voert u onder "Einddatum" de datum in tot wanneer u de planning wilt opheffen.  Selecteer vervolgens onder "Projecten" het project "De-plan".  Bevestig dit door op "OK" te klikken.

De ongeplande tijd plannen


Voorbeeld: U wilt het oude werkschema van 1/1/2019 tot 30/6/2019 handhaven. Klik in het rooster met de rechtermuisknop op 1/1/2019 en selecteer "Nieuw toevoegen". Voer 30/6/2019 in als einddatum en selecteer het project "De-plan". Nadat u op "OK" hebt geklikt, wordt de periode van 1/1/2019 tot 30/6/2019 gedepland.

4.  Planning van het oude werkschema 


We zullen het oude werkschema plannen bovenop de ongeplande perio.  Markeer de periode door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de selectie te slepen.

Selecting the period


Sleep vervolgens het oude werkschema naar de planning.  Er verschijnt een venster waarin u uw actie kunt bevestigen door op "OK" te klikken.  Het oude werkschema is nu ingepland.

Sleep het werkschema naar de planning.


U bent nu klaar met het wijzigen van het werkschema in het lopende jaar!
How did we do with this article?