"Dag"-rapport in de TimeMoto PC-software

Binnen de TimeMoto PC Software is het mogelijk om het totaal aantal gewerkte uren per dag in te zien.

Onder [Rapport]> [Dag] kunt u het dagrapport openen. Hier ziet u een overzicht van gewerkte uren per dag. Dit rapport kan worden geëxporteerd voor gebruik in uw salarissysteem.
Het dagrapport

Zolang de klokvolgorde correct is, ziet u de klokgegevens en de duur per dag binnen uw ingestelde parameters.

Als de klokvolgorde onjuist is, ziet u "Onjuiste klokactie" in de kolom "Opmerkingen". U kunt deze klokacties corrigeren onder [Bewerken]> [Klok].
Onjuiste klokacties

Het dagrapport toont u ook het saldo van overuren van een gebruiker onder de kolom "Saldo". Overuren kunnen alleen worden berekend als een werkschema aan de gebruiker is toegewezen of als werktijd is ingepland, onder [Bewerken]> [Planning]. Als er geen werkrooster of geplande werktijd is, zijn de waarden onder "Duur" en "Saldo" hetzelfde.
Samenvatting bovenaan het dagrapport

Bovenaan het dagrapport ziet u een overzicht van alle gewerkte uren gedurende de geselecteerde periode.
Opties om het rapport te exporteren, te mailen of af te drukken

U kunt het dagrapport exporteren, afdrukken of per e-mail verzenden.
How did we do with this article?