Feestdagen beheren (TimeMoto PC Plus-software)

Als u de TimeMoto PC Plus-software gebruikt, kunt u feestdagen beheren onder [Bewerken] > [Planning].

Feestdagen laden
Als u de standaard feestdagen voor uw regio wilt laden, klikt u aan de rechterkant op "Laad feestdagen". Selecteer uw regio en welke projectcode u hiervoor wilt gebruiken. We raden aan om de standaard “Feestdagen”-projectcode te gebruiken, zoals voorgesteld door de software. Druk op OK om te bevestigen.

Hier kunt u selecteren welke feestdagen u wilt laden

De software laadt nu de standaard feestdagen.

Feestdagen verwijderen / toevoegen
Als u de feestdagen wilt wijzigen, kunt u dat ook doen onder [Bewerken] > [Planning]. Selecteer rechts "Grid" en maak links een selectie onder "Planning type". Selecteer tenslotte onder "Planning mode", "All".

Hier kunt u uw feestdagen wijzigen

Als u een feestdag wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de dag en selecteert u "Verwijderen". Bevestig de verwijdering door op "Ja" te klikken. De feestdag is nu verwijderd.

Als u een feestdag wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op de dag en selecteert u "Nieuwe toevoegen". Klik op "Afwezigheid" in het nieuwe venster. Selecteer onder “Project” de optie “Feestdag”. Klik op OK. De nieuwe feestdag is nu toegevoegd.  

How did we do with this article?