Overuren beheren (TimeMoto PC Plus)

Gedurende het jaar kunnen uw werknemers overuren opbouwen. Met de “Wijzig” -functie van de software kunt u deze uren beheren.
Selecteer [ Bewerken ]> [ Gebruiker ] in de software.

De gebruikersinstellingen

Selecteer daar een gebruiker en klik op "Wijzig" onder in het venster.
De "Wijzig"-knop

Er wordt een nieuw venster geopend. In dit venster kunt u overuren optellen of aftrekken.
Het wijzigingsvenster voor overuren


U kunt een type wijziging selecteren:

Betaalde uren: de uren worden in mindering gebracht op het saldo van overuren, ze worden als “betaalde uren” weergegeven op het rapport.
Vakantie-uren: de uren worden van het overwerksaldo afgetrokken en bij het vakantietegoed opgeteld.
Overige uren: de uren worden in mindering gebracht op het overwerksaldo. U kunt een opmerking invoeren om meer details over het rapport te geven. 

Klik op [OK] als u klaar bent.

Tip: wilt u uren optellen in plaats van aftrekken, plaats dan een minteken (-) voor het aantal uren.
Het bevestigingsvenster

Er verschijnt een venster waarin u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen.
Onderaan het gebruikersrapport vindt u altijd een overzicht van alle wijzigingen die op de data van die maand zijn aangebracht.
How did we do with this article?