De PC-software verplaatsen naar een nieuwe computer

Om de pc-software naar een nieuwe computer te verplaatsen, gaat u als volgt te werk:

  1. Maak een back-up van uw bestanden. Selecteer [Bestand]> [Voorkeuren]. Klik op "Back-up maken" en sla de back-up ergens op waar u deze gemakkelijk kunt overbrengen naar een nieuwe pc (zoals een netwerk of een USB-station).
  2. Installeer en activeer de pc-software op de nieuwe computer.
  3. Selecteer in de pc-software op de nieuwe computer [Bestand]> [Voorkeuren]. Selecteer daar "Back-up laden". Selecteer het back-upbestand dat u in stap 1 hebt gemaakt.

U hebt nu al uw gegevens en de pc-software op uw nieuwe computer.
How did we do with this article?