"Periode"-rapport in de TimeMoto PC-software

Het perioderapport in de TimeMoto pc-software geeft u een overzicht van de gewerkte uren voor een bepaalde periode voor één regel per gebruiker.
Het periodeverslag

Het geeft een samenvatting van de werktijd over een bepaalde periode. Het laat ook zien hoeveel tijd er dagelijks wordt gewerkt.
Klokactiefouten weergegeven in de kolom "Opmerking".

Als uw werknemer is vergeten in / uit te klokken of een fout heeft gemaakt tijdens het klokken, zal de software "Onjuiste klokactie" tonen onder de kolom "Opmerking". U kunt klokactie corrigeren onder [Bewerken]> [Klok], of (als u de TimeMoto PC Plus-software gebruikt) onder [Bewerken]> [Klokraster].
De knoppen om het rapport te mailen, exporteren of afdrukken

In de rechterbovenhoek heeft u de opties om de getoonde gegevens te exporteren, e-mailen of af te drukken. U kunt de gegevens exporteren als CSV- of Excel-bestand.
How did we do with this article?