Een vakantiedag plannen (TimeMoto PC Plus)

Ga naar de planningsmodule van de TimeMoto PC Plus-software.

Beheerder Rooster in Planning

In bovenstaand voorbeeld hebben we een gebruiker die 36 uur per week moet werken (4 x 8 uur van maandag t / m donderdag en op vrijdag 4 uur). Het beleid van bovenstaande is dat het op vrijdag altijd geldt als een halve vrije dag als de werknemer vakantie wil hebben.
Week geselecteerd

Selecteer de dagen waarop de werknemer vakantie wil hebben en druk met de rechtermuisknop op het geselecteerde gebied om het vervolgkeuzemenu te zien:
Voeg een nieuw item toe aan de planning

U moet naar het tabblad "Afwezigheid" (1) gaan om "Vakantie" (2) te selecteren en de "Effectieve dagen" (3) in te stellen die van het vakantiesaldo moeten worden afgetrokken.
Voeg het aantal dagen toe.

De periode wordt als vakantie geboekt en er zal een korte samenvatting zijn, hoeveel dagen deze periode telt:
Vakantiedagen toegevoegd en zichtbaar in Planning.

Op het rapport ziet u dat alle werkuren van de rooster zijn omgezet naar vakantie en ziet u ook een korte samenvatting van het aantal dagen dat wordt afgetrokken. In de koptekst van het rapport ziet u die waarden ook.
Vakantie zichtbaar in Rapport


Als u per ongeluk een vakantieperiode heeft ingevuld, kunt u dut eenvoudig verwijderen door met de rechtermuisknop te klikken in de module Planning en de optie "Verwijderen" voor de vakantietijd te selecteren:
Verwijder Vakantie door met de rechtermuisknop te klikken in Planning.
How did we do with this article?