Projecten (TimeMoto PC-software)

Projecten vormen een sleutelelement van de TM + -software en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Ze kunnen worden gebruikt om tijd te specificeren die aan specifieke projecten wordt besteed, maar worden ook gebruikt bij verzuimregistratie.

De software heeft een aantal voorgedefinieerde standaard werkcodes. Deze kunnen indien nodig worden bewerkt en aangepast aan uw eigen behoeften.
Projecten in de TM+ Software

Om nog een project toe te voegen, klikt u op de knop "toevoegen" rechtsboven op de pagina en een venster zal verschijnen.
Knop om nieuwe projecten te maken

Er verschijnt een nieuw scherm waarin u de gegevens kunt invoeren van het nieuwe project dat u gaat maken.
Nieuw project toe te voegen in de TM + Software

Toelichting:
Project: Dit is de project-ID, het is niet nodig om deze te wijzigen, maar het is mogelijk om deze te wijzigen (bijv. Om een account- of taaknummer weer te geven).
Naam: De naam van de werkcode (dit veld is verplicht).
Beschrijving: De beschrijving van de werkcode (dit veld is verplicht).
Type: Er zijn verschillende soorten project. De impact die ze hebben op het tellen van uren verschilt van type tot type. Dit wordt in detail uitgelegd in het hoofdstuk "planningsmogelijkheden". Gebruik 'Geplande werktijd' bij het maken van normale project.
Regular out: Hiermee kan de software begrijpen dat de project is gebruikt om het einde van de dag aan te geven.
Kleur: Verander de kleur van het project in de planning en het klokraster.

Samengevat: bij het aanmaken van een reguliere project: vul de naam, de omschrijving in en kies een kleur.



Planningsmogelijkheden

Er zijn 7 verschillende soorten projecttypes, die allemaal een verschillende impact hebben op de berekeningen in de software.

Geplande werktijd: reguliere werktijden.
Projecttijd: kan worden gebruikt voor toewijzing aan projecten. Berekend als normale uren. Kan worden gefilterd in het planningsscherm.
Vakantie: De uren van het bestaande werkrooster van de gebruiker worden omgezet in vakantie-uren, deze worden in mindering gebracht op het vakantie-uren totaal.
Geplande vakantietijd: te gebruiken om vakanties in te voeren voor gebruikers zonder reguliere roosters.
Feestdagen: Nationale feestdagen, gerapporteerd als betaalde dagen.
Niet ingeplande werktijd: Annuler een bestaand rooster. Het is mogelijk om Geplande tijd of projecttijd toe te voegen aan niet ingeplande werktijd.
Ziek: Projecttype voor ziekteverlof, gerapporteerd als betaalde tijd.

Als u Vakantie in dagen wilt toevoegen, bekijk dan het andere artikel in het Support Center.
How did we do with this article?