De planning gebruiken voor flexibele roosters (TimeMoto PC Plus-software)

In de TimeMoto PC Plus-software kunt u de planningsfunctie gebruiken om meer flexibiliteit te hebben bij het toewijzen van roosters. In dit artikel leggen we uit hoe u flexibele roosters maakt en inplant.

Creëren van een flexibel rooster


Selecteer [Bewerken] > [Planning] in de software. Aan de rechterkant kunt u nieuwe roosters maken. Klik op de knop "Toevoegen" om een nieuw rooster aan te maken.

De "Toevoegen"-knop

Selecteer het nieuwe lege item in de lijst. Door te dubbelklikken in het veld onder “Naam”, kunt u het rooster een naam geven. Geef het een naam die duidelijk is en beschrijft het gebruik van dit werkrooster.

Selecteer vervolgens het veld onder “Tijdsplan”. Eenmaal geselecteerd, klikt u op "Bewerken". Er verschijnt een nieuw venster.

De "Bewerken"-knop

In dit venster kunt u de werktijden voor het flexibele rooster definiëren. In het flexibele rooster kunt u begin- en eindtijden instellen voor één of meerdere dagen. U kunt ook extra rijen toevoegen voor opgenomen pauzes, uitgesloten pauzes en geïmplementeerde pauzes. Deze pauzes zijn vergelijkbaar met de pauzes die u definieert in een werkschema onder [Bewerken] > [Rooster]. In het volgende artikel vindt u meer informatie over deze onderbrekingstypen:


Belangrijk: in een flexibel rooster kunt u geen werkroosters maken die bestaan uit uren per dag, week of maand. Ook heeft u niet de mogelijkheid om flexibele pauzes op te nemen.

Een voorbeeld van een flexibel werkrooster


Als u klaar bent met het configureren van uw flexibele werkschema, drukt u op "OK" om te bevestigen en op te slaan. 

Selecteer ten slotte het veld onder “Project”. Dubbelklik erop en selecteer "Gepland" in het vervolgkeuzemenu. Dit geeft aan dat dit werkschema een geplande werktijd is. 

Het "Project"-veld

U bent nu klaar met het opzetten van uw flexibele rooster. We kunnen het nu gaan plannen.

Een flexibel werkschema plannen


De eenvoudigste manier om een flexibel werkschema in te plannen, is door de grid-weergave van Planning te gebruiken. Klik onder [Bewerken] > [Planning] aan de rechterkant op “Grid”. Selecteer een optie onder “Planningstype” aan de linkerkant. U zou nu de grid-weergave moeten zien. Selecteer een gebruiker voor wie u het flexibele rooster wilt opnemen.

Een deel van de grid-weergave markeren


Selecteer in de grid-weergave een periode door op de eerste dag met uw linkermuisknop te klikken en deze over de hele periode te slepen waarvoor u een planning wilt maken. Eenmaal geselecteerd, klik en houd de naam van het rooster aan de rechterkant vast, en sleep het naar de grid-weergave. Er verschijnt een venster waarin u uw actie bevestigt door op "OK" te klikken.

Bevestiging van uw rooster


Gekleurde balken geven aan dat de rooster met succes is gepland.

Geplande werktijd in de Planning

Belangrijk: Flexibele rooster worden alleen ingeroosterd op dagen waarop het rooster volgens de instellingen kan worden ingepland. Als uw flexibele rooster bijvoorbeeld niet op zaterdag kan worden ingeroosterd, maar de gemarkeerde periode een zaterdag omvat, wordt deze niet op zaterdag ingepland.

U kunt een gepland flexibel rooster verwijderen door met de rechtermuisknop op de dag te klikken in de rasterweergave. Selecteer "Verwijderen" in het menu om het item te verwijderen..

Geplande werktijd verwijderenHow did we do with this article?