Roosters (TimeMoto PC-software)

U kunt roosters maken en deze aan uw gebruikers toewijzen. Het systeem herkent dan de geplande werktijd en kan overuren berekenen.

Houd rekening met het volgende bij het maken en gebruiken van roosters:

  • Als een gebruiker niet op een geplande dag heeft ingeklokt, markeert de software de gebruiker als afwezig.
  • Als een gebruiker heeft ingeklokt op een dag die niet is opgenomen in het toegewezen rooster, zal de software deze uren niet als overuren berekenen.
  • Als een gebruiker meer uren werkt dan gepland op een dag die in zijn werkrooster is opgenomen, berekent de software een positief saldo (overuren) voor die periode.
  • Als een gebruiker minder uren klokt dan gepland, berekent de software een negatief saldo voor die periode.
  • Als een gebruiker op een geplande dag van zijn werkschema inlokt maar vergeet uit te klokken, klokt de software de gebruiker automatisch uit op de geplande eindtijd.

Werktijdopties

Uren per dag

"Uren per dag" stelt het aantal uren per dag vast dat de werknemer ingeroosterd moet worden. Er is geen vaste begin- of eindtijd. Bij een geplande afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte of vakantie) worden de uren per dag als verzuimduur gebruikt.

Uren per week

"Uren per week" in het werkrooster


Met "Uren per week" kunt u een werkrooster maken met een aantal uren per week. Werknemers kunnen beslissen wanneer ze werken, zolang ze maar het toegewezen aantal uren per week voltooien. Bij gebruik van "Uren per week" kunt u ook de verzuimduur per dag instellen. Als een gebruiker een verzuim heeft gepland, worden deze uren gebruikt voor de verzuimduur.

Uren per maand

"Uren per maand" in het werkrooster

Met "Uren per maand" kunt u het aantal te werken uren per maand instellen. Net als bij de uren per week kunt u bij gepland verzuim de verzuimduur per dag instellen.

Tijd in / uit

Vast werkrooster

Met "Tijd In / Uit" kunt u een vaste begin- en eindtijd per dag instellen. Aangezien er een eindtijd is ingesteld, zal de software automatisch die eindtijd gebruiken als de gebruiker niet uitklokt. Bij een geplande afwezigheid zal de software de begin- en eindtijd gebruiken om de verzuimduur te berekenen.

Als u de optie "Tijd In / Uit" gebruikt, heeft u ook de optie "Afronden voor" en "Afronden na” bij de start- en eindtijd. Met deze opties kunt u het aantal minuten definiëren waarop een klokactie wordt afgerond met betrekking tot de start- of eindtijd. De waarde die u invoert onder "Afronden voor" en "Afronden na" geeft de tijd in minuten aan.

Voorbeeld 1: U vult in het werkrooster een starttijd van 9:00 in. U weet dat een aantal van uw medewerkers tot een half uur daarvoor arriveert, maar klokken al in. U houdt geen rekening met deze gewerkte tijd en wilt dat deze wordt afgerond op de starttijd van 9.00 uur. 

Om dit te bereiken, voert u een "Afronden voor" -waarde van 30 in voor de starttijd. Alle inklokgegevens voor medewerkers die tussen 8.30 en 9.00 uur gebruik maken van dit werkrooster worden afgerond op 9.00 uur. 

Voorbeeld 2: U vult in het werkrooster een eindtijd van 17:00 in. Aan het eind van de dag ruimen uw medewerkers hun werkplek op voordat ze uitklokken. Dit kan tot 15 minuten duren, wat u niet meetelt in hun werktijd. 

Naast de Eindtijd vult u 15 in onder "Afronden na". Alle uitklokgegevens voor medewerkers die tussen 17.00 en 17.15 uur gebruik maken van dit werkrooster worden afgerond op 17.00 uur.

Houd er rekening mee dat deze regels alleen van toepassing zijn op in- en uitklokken van gegevens die binnen deze specifieke parameters zijn gemaakt. Wanneer een werknemer in- / uitklokt voor of na de gespecificeerde parameters die worden gedekt door een "Afronden voor" of "Afronden na" -waarde, zal de software de werkelijke kloktijd gebruiken.

Voorbeeld 3: Uw werkrooster heeft een starttijd van 9:00 uur met een "Afronden voor" -waarde van 30. Een medewerker klokt in om 8:25 uur. Dit is vóór de tijd die wordt gedekt door de waarde "Afronden voor" (8:30 - 9:00), wat betekent dat de software 8:25 als kloktijd gebruikt. 

De afrondingswaarde verandert de werkelijke tijd waarop de boeking is gedaan niet. Via [ Bewerken ]> [ Klok ] kun je altijd zien hoe laat een gebruiker daadwerkelijk heeft in- / uitgeklokt. 

Pauzetijd instellingen

Flexibele Pauzes

Flexibele Pauzes


Met "Flexibele Pauzes" wordt automatisch een bepaald aantal pauzes afgetrokken nadat de werknemer een bepaald aantal uren heeft gewerkt. U kunt het systeem bijvoorbeeld zo instellen dat 30 minuten pauze wordt afgetrokken nadat de werknemer 6 uur heeft gewerkt. Het systeem rekent dit dan automatisch af zonder dat de medewerker hoeft te klokken voor zijn pauze.

Verschillende instellingen van "Flexibele Pauzes" kunnen zich overdag opstapelen, afhankelijk van de maximale hoeveelheid werktijd. Om dit correct uit te voeren, kunt u een tweede pauze instellen die de extra tijd bevat die wordt gegeven na een hogere hoeveelheid werktijd. Bedenk dat deze drempel de eerste pauze al uitsluit.

Voorbeeld: Uw werknemer krijgt volgens de wet een pauze van 30 minuten na 6 uur werken, maar als hij 8 uur heeft gewerkt, moet hij een extra pauze van 15 minuten krijgen, wat neerkomt op 45 minuten per dag.

1e "Flexibele Pauze"
Tijd
Na werktijd
0:30
6:00

2e "Flexibele Pauze"
Tijd
Na werktijd
0:15
7:30*
(*rekening houdend met de drempel van 8 uur exclusief de 1e pauze van 30 minuten!)


Vaste Pauze

Vaste pauze


"Vaste Pauzes" trekt automatisch een pauze binnen een bepaald tijdsbestek af. Voor de pauze hoeft de werknemer niet te klokken. Als er een geplande afwezigheid is, wordt de pauzetijd uitgesloten van de verzuimduur.
 
Voorbeeld: u stelt een "Vaste Pauze” van 12:00-12:30. De medewerker werkt van 9:00 uur tot 17:00 uur. De "Vaste Pauze” zal automatisch de pauze aftrekken.
 

Vaste Pauzes exclusief

Vaste Pauzes exclusief

Met "Vaste Pauze exclusief” stelt u de hoeveelheid pauzetijd per dag in. De werknemer zal voor de pauze moeten klokken. Als de werknemer niet klokt voor de pauze, houdt het systeem rekening met de gewerkte tijd. Als er een geplande afwezigheid is, wordt de pauzetijd uitgesloten van de verzuimduur.

Vaste Pauzes inclusief

Vaste Pauzes inclusief

Met "Vaste Pauzes inclusief" kunt u een hoeveelheid pauzetijd per dag instellen die is opgenomen in de geplande werktijd. Werknemers moeten nog steeds klokken voor hun pauzes, maar dit wordt niet van de gewerkte tijd afgetrokken. Als een werknemer de vastgestelde pauzetijd overschrijdt, wordt deze in mindering gebracht op de werktijd. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor koffiepauzes van 15 minuten, die bij de werktijd zijn inbegrepen maar door de medewerker moeten worden geklokt. Als er een geplande afwezigheid is, wordt de pauzetijd uitgesloten van de verzuimduur.

Combineren van opties


Het is mogelijk om verschillende werktijd- en pauzemogelijkheden te combineren binnen één werkrooster. Houd er rekening mee dat als u besluit om een van de verschillende opties te combineren, dit de geplande uren zal optellen. Als u bijvoorbeeld "Uren per week" van 40 uur toevoegt, maar ook "Uren per maand" van 160 uur, heeft de werknemer een geplande werktijd van 320 uur per maand.
 

Voorbeelden


40 uur per week met 30 minuten pauze per dag

Het bovenstaande voorbeeld toont een werkschema van 40 uur per week met een automatische pauze van 30 minuten per dag die wordt geactiveerd zodra de werknemer 6 of meer uur per dag heeft gewerkt.
40 uur per week met 30 minuten pauze per dag

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat de werknemer om 9.00 uur begint en de dienst eindigt om 17.30 uur. Tussen 12.00 en 12.30 uur is er ook een geautomatiseerde pauze. De werknemer heeft dus een 40-urige werkweek.
How did we do with this article?